Visit All-Acad.com with more than 100,000 Jobs for Academics!
                    
Position: Psycholoog - Psychotherapeut
Institution: Katholieke Universiteit Leuven
Location: Leuven, Flanders, Belgium
Duties: Je geeft psychologisch advies en ondersteuning aan studenten die zich op het centrum aanmelden. Je houdt intakegesprekken, stelt werkhypothesen en behandelplannen op. Je geeft psychologische begeleiding, individuele psychotherapie en groepstherapie aan studenten. Je werkt in een multidisciplinair team van psychiaters en klinisch psychologen in nauwe samenwerking met de huisartsen. Je hebt een psychologische consultfunctie t.a.v. familie, doorverwijzers, andere hulpverleners en intermediairen
Requirements: Je bent in het bezit van een masterdiploma in de klinische psychologie en hebt een erkende postgraduaat opleiding gevolgd in de psychotherapie. Je beschikt over een goede kennis van (ontwikkelings)psychologie, psychopathologie en psychotherapeutische modellen. Je bezit de nodige flexibiliteit om je psychotherapeutisch handelen af te stemmen op de noden en de hulpvraag van de student. Je bezit de nodige klinische vaardigheden en competenties om studenten psychotherapeutisch te begeleiden zowel individueel als in groep. Je kan goed samenwerken met teamleden, collega’s van andere diensten en externe hulpverleners. Je beschikt over goede schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden, bent vertrouwd met tekstverwerking, elektronisch patiëntendossier, verslaggeving en rapportage. Kennis van psychodiagnostiek is een meerwaarde. Je hebt een goede kennis van het Engels en eventueel van het Frans om therapie in die taal te geven. Je bent bereid om één avond per week groepstraining of groepstherapie te geven
   
Text: Je bent in het bezit van een masterdiploma in de klinische psychologie en hebt een erkende postgraduaat opleiding gevolgd in de psychotherapie. Je beschikt over een goede kennis van (ontwikkelings)psychologie,psychopathologie en psychotherapeutische modellen. Je bezit de nodige flexibiliteit om je psychotherapeutisch handelen af te stemmen op de noden en de hulpvraag van de student. Je bezit de nodige klinische vaardigheden en competenties om studenten psychotherapeutisch te begeleiden zowel individueel als in groep. Je kan goed samenwerken met teamleden, collega’s van andere diensten en externe hulpverleners. Je beschikt over goede schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden, bent vertrouwd met tekstverwerking, elektronisch patiëntendossier, verslaggeving en rapportage. Kennis van psychodiagnostiek is een meerwaarde. Je hebt een goede kennis van het Engels en eventueel van het Frans om therapie in die taal te geven. Je bent bereid om één avond per week groepstraining of groepstherapie te geven.
Please click here, if the Job didn't load correctly.Please wait. You are being redirected to the Job in 3 seconds.